Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypominamy: od 1 lipca 2021 r. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), celem zebrania danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Zebranie przedmiotowych informacji, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.Każdy budynek/lokal mieszkalny lub niemieszkalny, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację w terminie:

  • 12 miesięcy dla budynków, w których źródło ciepła i spalania paliw zostało zainstalowane przed 1 lipca 2021 r.;
  • 14 dni dla budynków, w których źródło ciepła i spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 r.

Deklarację można złożyć samodzielnie przez Internet. W tym celu należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny.Deklarację można również złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości lub wysłać do urzędu listem.

📌 Złożenie deklaracji przez Internet: www.zone.gunb.gov.pl
📌 Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałej https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78&p1=szczegoly&p2=1655704
📌 Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałej https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78&p1=szczegoly&p2=1655705

Poprzedni wpis Życzenia Wielkanocne Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi

realizacja: ibif.pl

Skip to content