Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Zebranie sołeckie w Krępcu II

Zebranie sołeckie w Krępcu II

W czwartek, 8 września 2022 r. o godzinie 18:00 w budynku remizy OSP w Krępcu, odbędzie się zebranie sołeckie. Głównym jego tematem będzie podział środków jakie przypadają na nasze sołectwo w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 oraz zmiana funduszu sołeckiego na rok 2022. To właśnie od waszej obecności i waszych pomysłów zależeć będzie jego wydatkowanie. Serdecznie zapraszamy.Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Krępiec II – Jakub NiezbeckiPorządek zebrania:

 1. Otwarcie zebranie.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad, ewentualne uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie realizacji funduszu sołeckiego na rok 2022.
 5. Przedstawienie propozycji oraz dyskusja nad ewentualną zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
 6. Przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwały w sprawie wniosku sołectwa o zmianę w funduszu sołeckiego na 2022 ok.
 7. Zgłaszanie pomysłów do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023.
 8. Dyskusja nad zgłoszonymi propozycjami w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2023.
 9. Przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego  na rok 2023.
 10. Sprawy inne, wolne wnioski i uwagi.
 11. Zakończenie zebrania.
Poprzedni wpis Twoja kropla krwi to otwarte życia drzwi

realizacja: ibif.pl

Skip to content