Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Zgłaszanie popytu na grunty rolne położone na obszarze Gminy Mełgiew przez miejscowych rolników

Zgłaszanie popytu na grunty rolne położone na obszarze Gminy Mełgiew przez miejscowych rolników

W związku z realizacją przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie zadań ustawowych w zakresie kształtowania ustroju rolnego, Urząd Gminy w Mełgwi zwraca się z uprzejmą prośbą o informację dotyczącą popytu na grunty rolne ze strony miejscowych rolników indywidualnych, którzy są zainteresowani powiększeniem swoich gospodarstw rodzinnych.Pozyskane informacje o popycie na grunty rolne zostaną przekazane przez tutejszy urząd do KOWR, a następnie wykorzystywane przez KOWR jako podstawa oceny zapotrzebowania rolników indywidualnych na grunty rolne na terenie danej gminy w toku analizy zasadności skorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu i prawa nabycia nieruchomości rolnych.Mając na uwadze powyższe proszę o wypełnienie załączonej tabeli i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: melgiew@melgiew.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Mełgwi, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew do dnia 19 grudnia 2022 r.

📌 Zapotrzebowanie na grunty rolne – tabela

Poprzedni wpis Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdniku z dnia 23 listopada 2022 r.

realizacja: ibif.pl

Skip to content