Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MEŁGIEW

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MEŁGIEW

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MPZP GMINY MEŁGIEW dla m. JACKÓW I m. NOWY KRĘPIEC
 

Wójt Gminy Mełgiew zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wgladu projetków MPZP gm. Mełgiew dla m. Jacków i m. Nowy Krępiec wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie ww. projketów MPZP odbędzie się od dnia 16 maja 2023 r. do 06 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2 w godz. pracy Urzędu oraz opublkowane będzie na stronie internetowej UG Mełgiew w BIP zakłądka Planowanie Przestrzenne.

Dyskusja publiczna odbędzie się 26 maja 2023 r. w UG Mełgiew sala konferecyjna (I p.): 

dla m. JACKÓW – o godz. 10.00

dla m. NOWY KRĘPIEC – o godz. 12.00

Uwagi można składać w formie pisemnej do dnia 22 czerwca 2023 r. pocztą na adres UG Mełgiew lub elektronicznie na adres e-mail: melgiew@melgiew.pl    ePUAP: /urzadgminymelgiew/skrytka

Informaje szczegółowe dostępne są w Ogłoszeniu.

/files/files/ME%C5%81GIEW_-_ogloszenie_o_wy%C5%82o%C5%BCeniu_Jackow_Nowy_krepiec.doc

Poprzedni wpis Utrudnienia w ruchu na ul. Skośnej w Nowym Krępcu.

realizacja: ibif.pl

Skip to content