Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

LXI SESJA RADY GMINY MEŁGIEW

LXI SESJA RADY GMINY MEŁGIEW

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew Janusz Zbigniew Oleszek zwołuje LXI zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew 20.12.2023 r. o godz. 10.00, która odbędzie się w sali sesyjnej (parter) Urzędu Gminy Mełgiew.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 29.11.2023 roku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych i powiatowych na terenie Gminy Mełgiew.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mełgiew.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jacków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Mełgiew Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Mełgiew.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu na rok 2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na rok 2024.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie obrad.
Poprzedni wpis INFORMACJA O SKRÓCONYCH GODZINACH PRACY URZĘDU 15 GRUDNIA

realizacja: ibif.pl

Skip to content