Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

LXIII SESJA RADY GMINY MEŁGIEW

LXIII SESJA RADY GMINY MEŁGIEW

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew Janusz Zbigniew Oleszek zwołuje LXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew 31.01.2024 r. o godz. 10.00, która odbędzie się w sali sesyjnej (parter) Urzędu Gminy Mełgiew.

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.   Przedstawienie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 20.12.2023 roku.
4.   Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 15.01.2024 roku.
5.   Interpelacje i zapytania radnych.
6.   Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
7.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mełgiew w miejscowości Krępiec.
10.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LX/416/23 Rady Gminy Mełgiew z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jacków.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą.
12.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mełgiew w roku 2024”.
13.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mełgiew na lata 2024-2030.
14.   Wolne wnioski i informacje.
15.   Zakończenie obrad.

Poprzedni wpis SZKOLENIE CHEMIZACYJNE

realizacja: ibif.pl

Skip to content