Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

INFORMACJA O ZAMIARZE ZLECENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

INFORMACJA O ZAMIARZE ZLECENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wójt Gminy Mełgiew działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy. Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie OSP Dominów.

Szczegóły TUTAJ.

Poprzedni wpis WEBINAR #AKADEMIACZYSTEGOPOWIETRZA2024

realizacja: ibif.pl

Skip to content