Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

BEZPŁATNY TRANSPORT NA WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 9 CZERWCA 2024 R.

BEZPŁATNY TRANSPORT NA WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 9 CZERWCA 2024 R.

Wójt Gminy Mełgiew informuje, że w terminie do 27 maja 2024 roku w Urzędzie Gminy Mełgiew przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborców posiadających orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do I i II grupy inwalidów, a także osób о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W przypadku osób niepełnosprawnych do wniosku należy załączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać w Urzędzie Gminy Mełgiew pokój nr 200, pod numerem telefonu (81) 460-57-08, na adres e-mail: mluczynska@melgiew.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej

Poprzedni wpis ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIE WZROKU

realizacja: ibif.pl

Skip to content