Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Budowa instalacji energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy Mełgiew

Budowa instalacji energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy Mełgiew

Projekt Budowa instalacji energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy Mełgiew.

Projekt będzie realizowany w miejscowości Podzamcze wzdłuż drogi powiatowej nr 2113 L (działka o nr ewid. 573/1).

Zakres projektu: budowa 32 słupów oświetleniowych w miejscowości Podzamcze. W ramach zadania zamontowane zostaną oprawy typu LED.

Inwestycja poza zmniejszeniem kosztów eksploatacji zapewni lepsze doświetlenie miejscowości, poprawi walory estetyczne gminy Mełgiew oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa poruszania się po drogach gminy, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych.

Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

realizacja: ibif.pl

Skip to content