Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Budowa sieci wodociągowej w Dominowie i Żurawnikach (etap II, III, VI, rozbudowa etapu IV) oraz oczyszczalni ścieków w Janówku (projekt GPK Mełgiew)

Budowa sieci wodociągowej w Dominowie i Żurawnikach (etap II, III, VI, rozbudowa etapu IV) oraz oczyszczalni ścieków w Janówku (projekt GPK Mełgiew)

Celem operacji jest  zwiększenie dostępu mieszkańców gminy Mełgiew do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  oraz poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę  i odprowadzania nieczystości,  poprzez budowę wodociągu w miejscowości Dominów i Żurawniki oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby dla budynku użyteczności publicznej w miejscowości Janówek. W efekcie zrealizowanej inwestycji nastąpi zwiększenie dostępu do infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Mełgiew, co wpłynie na wzrost atrakcyjności terenów wiejskich, zarówno pod kątem osadnictwa, jak i rozwoju działalności rolniczej i pozarolnicznej.

Wodociąg będzie wybudowany na odcinku 4,2 km.

Łączna wartość projektu: 2 589 043,40 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 484 704,00 zł

Projekt realizowany przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

realizacja: ibif.pl

Skip to content