Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Budowa sieci wodociągowej w Trzeciakowie i oczyszczalni ścieków przy szkole w Krzesimowie

Budowa sieci wodociągowej w Trzeciakowie i oczyszczalni ścieków przy szkole w Krzesimowie

Celem projektu jest  zwiększenie dostępu mieszkańców gminy Mełgiew do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  oraz poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę  i odprowadzania nieczystości, poprzez budowę wodociągu w miejscowości Trzeciaków oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby szkoły podstawowej w Krzesimowie. W efekcie zrealizowanej inwestycji nastąpi zwiększenie dostępu do infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Mełgiew, co wpłynie na wzrost atrakcyjności terenów wiejskich, zarówno pod kątem osadnictwa, jak i rozwoju działalności rolniczej i pozarolnicznej.

Wodociąg będzie wybudowany na odcinku 5,8 km

Łączna wartość projektu: 3 479 390,62 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 1 600 000,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

realizacja: ibif.pl

Skip to content