Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Integracyjny plac zabaw w Mełgwi

Integracyjny plac zabaw w Mełgwi

Głównym celem projektu jest zapewnienie na obszarze gminy Mełgiew placu zabaw dostępnego dla osób (szczególnie dzieci) z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Plac zabaw będzie miał charakter integracyjny, oparty będzie o zasadę uniwersalnego projektowania, dzięki czemu zapewniać będzie dostęp dla wszystkich zainteresowanych osób, zgodnie z zasadą równości (zamontowane urządzenia będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jednocześnie będą mogły być użytkowane przez dzieci bez niepełnosprawności).

Zgodnie z celem programu „Dostępna przestrzeń publiczna realizacja projektu zapewni osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami. Korzystanie z placu zabaw zarówno przez osoby z niepełnosprawnością, jak i osoby bez niepełnosprawności, pozwoli osobom z niepełnosprawnościami na pełny udział w życiu społecznym. Plac zabaw będzie zlokalizowany w przestrzeni publicznej na nieruchomości należącej do Gminy Mełgiew i będzie miał charakter ogólnodostępny. Plac zabaw będzie pełnił istotną funkcję integracyjną, przełamującą negatywną stereotypizacją, co pozwoli na przygotowanie do pełnienia ról społecznym w duchu inkluzywności, zarówno przez osoby z niepełnosprawnością, jak i osoby bez niepełnosprawności.

Projektowane urządzenia na placu zabaw będą dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

1) Huśtawka integracyjna z siedziskiem – dostosowana do potrzeb dzieci z częściowa niepełnosprawnością ruchową, wzroku, słuchu, poznawczą

2) Zestaw integracyjny (z rampą i panelami wielofunkcyjnymi) – dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową, wzroku, poznawczą

3) Karuzela integracyjna – dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową, wzroku, słuchu, poznawczą

4) Huśtawka rodzic-dziecko – dostosowana do potrzeb dzieci z częściowa niepełnosprawnością ruchową, wzroku, słuchu, poznawczą

5) Głuchy telefon – dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową, wzroku, poznawczą

6) Pionizator duży – dostosowany do potrzeb dzieci z częściową niepełnosprawnością ruchową, słuchu, poznawczą

7) Podwójna piaskownica sensoryczna – dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową, wzroku, słuchu, poznawczą

8) Tablica interaktywna – dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową, wzroku, poznawczą.

Warto podkreślić iż wszystkie zamontowane urządzenia będą zgodne z zasadą uniwersalnego projektowania, będą w równym stopniu dostępne i atrakcyjne dla dzieci bez niepełnosprawności. Również pozostałe ww. niewymienione urządzenia będą mogły być użytkowane przez dzieci z niepełnosprawnością słuchu lub z niepełnosprawnością poznawczą. Ponadto w ramach elementów małej architektury Wnioskodawca zaprojektował stół z ławkami integracyjnymi dostosowany do potrzeb osób na wózkach. Ponadto plac zabaw na całej swojej powierzchni będzie wyposażony w bezpieczną nawierzchnię.

Etapy realizacji projektu:

Etap I – przygotowanie i ogłoszenie postępowania przetargowego

Etap II – rozstrzygnięcie przetargu, wybór Wykonawcy i podpisanie umowy

Etap III – przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych

Etap IV – realizacja robót budowlanych w tym w zakresie montażu urządzeń i elementów małej architektury

Etap V – zgłoszenie zakończenia prac, odbiór robót budowlanych, podpisanie protokołu końcowego

Etap VI – płatność końcowa na rzecz Wykonawcy, przygotowanie sprawozdania i rozliczenia projektu

Okres realizacji projektu: od 1.10.2023 r. do 30.06.2024 r.

Wartość całkowita projektu: 839 282,79  zł

Dofinansowanie ze środków PFRON: 549 990,60 zł

Projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

realizacja: ibif.pl

Skip to content