Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Mobilny LOF

Mobilny LOF

Projekt Mobilny LOF. Liderem projektu jest Gmina Głusk i jest on realizowany w partnerstwie z 10 gminami zrzeszonymi w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym.

W ramach projektu na terenie Gminy Mełgiew dokonana zostanie przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2102L, 2020L, 2021L w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego wraz zatokami autobusowymi i chodnikami.

Szczegółowy zakres inwestycji:

  1. Ścieżka rowerowa o łącznej długości ponad 6 km, wzdłuż drogi powiatowej nr 2102L, 2020L i 2021L w miejscowości Franciszków, Jacków i Mełgiew;
  2. Oświetlenie energooszczędne, łącznie 130 punktów, przy trasie Jacków – Mełgiew;
  3. Chodnik od długości 400 m w miejscowości Mełgiew;
  4. Obiekty typu Bike & Ride na terenie gminy;
  5. Węzeł przesiadkowy w miejscowości Mełgiew;
  6. Wiaty przystankowe i perony przy przystankach;
  7. Budowa chodnika o długości ok. 150 m wraz z indywidualnym zjazdami, wzdłuż ul. Lubelskiej w Jackowie;
  8. Budowa oświetlenia ulicznego LED  w Jackowie.

Wartość całkowita projektu dla Gminy Mełgiew
(zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie): 5 953 907,79 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 460 336,46 zł

Projekt „Mobilny LOF” jest   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

realizacja: ibif.pl

Skip to content