Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik w Mełgwi

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik w Mełgwi

Przedmiotem projektu jest modernizacja boisk Orlik (boisko do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne boiska do koszykówki i siatkówki), zlokalizowanych przy Urzędzie Gminy Mełgiew. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, która jednocześnie będzie służyć lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego. Boisko Orlik zlokalizowane w m. Mełgiew, są również użytkowane przez mieszkańców pobliskich miejscowości, tj.: Trzeciaków, Trzeszkowice, Janowice, Krzesimów. Zmodernizowane boiska będą wykorzystywane do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego w ramach godzin lekcyjnych, oraz zajęć pozalekcyjnych, w tym w ramach UKS/SKS. W okresie pozalekcyjnym obiekty będą miały charakter ogólnodostępny.

Zakres zadania inwestycyjnego:

1. Renowacja nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odnowieniem oznakowania poziomego (boisko do piłki nożnej) oraz wymiana piłkochwytów wraz z renowacją słupków do piłkochwytów

2. Renowacja nawierzchni poliuretanowejj wraz z odnowieniem oznakowania poziomego (boisko wielofunkcyjne) oraz wymiana piłkochwytów wraz z renowacją słupków do piłkochwytów

3. Wymiana koszy do koszykówki i słupków do siatkówki

4. Wymiana starych opraw świetlnych na oprawy LED na 8 słupach oświetleniowych

5. Wymiana systemu monitoringu: 4 kamery + rejestrator

6. Wymiana stolarki drzwiowej (7 szt.) w pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych oraz zakup ławek do szatni z wieszakami (4 szt.)

Okres realizacji inwestycji: 2024 r.

Inwestycja dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”

Całkowity koszt inwestycji: 246 774,07 zł
Dofinansowanie: 123 387,00 zł

realizacja: ibif.pl

Skip to content