Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy Mełgiew

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy Mełgiew

Celem operacji jest poprawa jakości infrastruktury zaopatrzenia w wodę poprzez budowę wodociągu Franciszków, ujęcia Nowy Krępiec i Podzamcze oraz wodociągu Trzeszkowice. W efekcie zrealizowanej inwestycji nastąpi zwiększenie dostępu do infrastruktury wodociągowej dla mieszkańców z terenu gminy Mełgiew oraz poprawa jakości wody pitnej na terenie Gminy Mełgiew.

Projekt zakłada przebudowę i budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Franciszków i Trzeszkowice (od ujęcia wody do hydroforni) o łącznej długości 3250 m. Z nowo przebudowanej infrastruktury korzystać będzie co najmniej 130 gospodarstw domowych. Ponadto inwestycja zakłada budowę 2 nowych ujęć wody: w Nowym Krępcu i Podzamczu.

Okres realizacji inwestycji: 2021 – 2022 r.

Łączna wartość projektu: 1 769 315,12 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 915 296,88 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

realizacja: ibif.pl

Skip to content