Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Nowa jakość w edukacji

Nowa jakość w edukacji

Projekt „Nowa jakość w edukacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest: podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 5 szkołach Gminy Mełgiew (SP w Dominowie, Mełgwi, Jackowie, Krzesimowie i Podzamczu) do końca XI 2019r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 510 uczniów (257 dz. I 253 chł.) oraz 68 nauczycieli (58K i 10M), mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni szkoły w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć. Cel jest zgodny z celem dział. 12.6 z SZOOP RPO WL, projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli z województwa, a dzięki jego realizacji nauczyciele przedmiotów ogólnych uzyskają nowe kompetencje w zakresie TIK.

Projekt obejmuje wsparciem:

 • SP im. M. Konopnickiej w Dominowie (48dz i 50 chł.)
 • SP im. J. Brzechwy w Jackowie (42dz, 48chł)
 • SP im. Jaworzniaków w Krzesimowie (51dz i 61chł)
 • SP im. J. Piłsudskiego w Mełgwi (90dz i 77chł)
 • SP im. H. Sienkiewicza w Podzamczu (26dz i 17 chł)

UP w przyp. os. fiz. uczą się, pracują lub zamieszk. na obsz. woj. lubelskiego (LOF). Udział zadeklarowało 68 n-li (liczebność gr. uczn. – na podst. Wstępnych deklaracji i prognoz zainteresowania w kolejnych naborach).

Trwałym efektem projektu będzie uzyskanie przez nauczycieli nowych kompetencji w zakresie TIK. Uczniowie nabędą umiejętności z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, TIK(w tym kompetencji cyfrowych i programowania robotów ).

Osiągnięcie założonych w projekcie wskaźników przełoży się bezpośrednio na osiągnięcie celu. Przyczyni się do podniesienia poziomu i dostępności edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego oraz innowacyjności.

Wartość całkowita projektu: 654 943,00

Dofinansowanie projektu z UE: 502 079,00

DZIAŁANIA PROJEKTOWE W SZKOŁACH:

 • Zajęcia z j. angielskiego: wyrównawcze i rozwijające
 • Zajęci z przedmiotów przyrodniczych rozwijające
 • Zajęcia z geografii rozwijające
 • Zajęcia z chemii wyrównawcze
 • Zajęcia matematyczne: wyrównawcze i rozwijające

W ramach zadania doposażone zostaną pracownie

SP Jacków:

 • biologiczna
 • chemiczna
 • geograficzna
 • fizyczna

SP Mełgiew:

 • geograficzna
 • językowa

SP Krzesimów:

 • biologiczna
 • geograficzna
 • matematyczna
 • chemiczna

SP Dominów:

 • chemiczna
 • przyrodnicza

Ponadto w sprzęt TIK zostaną wyposażone pracownie przedmiotowe (matematyczno-informatyczne) w 5 szkołach: SP Mełgiew, Jacków, Krzesimów, Dominów i Podzamcze

Wyposażenie TIK – SP Mełgiew

 • Przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcję komputera – laptopy Przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcję komputera – tablety Przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcję komputera – laptopy wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku – monitor interaktywny 55’’ i statyw elektryczny kątowy do monitora Cyfrowe urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem Roboty – zestaw robotów dla młodszych uczniów np. Dasha, Dota lub Photon Roboty – zestaw robotów do składania np. zestaw mBot Trobot z akcesoriami Inne pomoce dydaktyczne do nauki programowania – gra planszowa do nauki programowania np. scottie go! Zasilacz UPS Dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym – szafa do przechowywania laptopów na 10 laptopów. ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) ¬-urządzenie sieciowe służące do łączenia różnych sieci komputerowych

Wyposażenie TIK – SP Dominów

 • przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera – urządzenia wyposażone w zainstalowany system operacyjny. 40 szt x 2 500,00 zł = 100 000,00 zł
 • sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – urządzenie współpracujące z komputerem umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie; 3 szt x 2 000,00 zł = 6 000,00 zł ● wizualizer – urządzenie służące do prezentacji. Umożliwia pokazanie na ekranie (w połączeniu z projektorem) zarówno płaskiego, jak i przestrzennego przedmiotu. 2 szt x 2 000,00 zł = 4 000,00 zł Pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK oraz pomoce dydaktyczne w ramach infrastruktury sieciowo  usługowe nie będące środkiem trwałym razem 110 000,00 zł

Wyposażenie TIK – SP Jacków

 • Przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcję komputera – laptopy Przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcję komputera – tablety Przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcję komputera – laptopy wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku – monitor interaktywny 55’’ i statyw elektryczny kątowy do monitora Cyfrowe urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem Roboty – zestaw robotów dla młodszych uczniów np. Dasha, Dota lub Photon Roboty – zestaw robotów do składania np. zestaw mBot Trobot z akcesoriami Inne pomoce dydaktyczne do nauki programowania – gra planszowa do nauki programowania np. scottie go! Zasilacz UPS Dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym – szafa do przechowywania laptopów na 10 laptopów. ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) ¬-urządzenie sieciowe służące do łączenia różnych sieci komputerowych

Wyposażenie TIK – SP Podzamcze

 • przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera – urządzenia wyposażone w zainstalowany system operacyjny. 40 szt x 2 500,00 zł = 100 000,00 zł
 • sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – urządzenie współpracujące z komputerem umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie; 3 szt x 2 000,00 zł = 6 000,00 zł
 • wizualizer – urządzenie służące do prezentacji. Umożliwia pokazanie na ekranie (w połączeniu z projektorem) zarówno płaskiego, jak i przestrzennego przedmiotu. 2 szt x 2 000,00 zł = 4 000,00 zł Pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK oraz pomoce dydaktyczne w ramach infrastruktury sieciowo  usługowe nie będące środkiem trwałym razem 110 000,00 zł

Wyposażenie TIK – SP Krzesimów

 • przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera – urządzenia wyposażone w zainstalowany system operacyjny. 40 szt x 2 500,00 zł = 100 000,00 zł
 • sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – urządzenie współpracujące z komputerem umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie; 3 szt x 2 000,00 zł = 6 000,00 zł
 • wizualizer – urządzenie służące do prezentacji. Umożliwia pokazanie na ekranie (w połączeniu z projektorem) zarówno płaskiego, jak i przestrzennego przedmiotu. 2 szt x 2 000,00 zł = 4 000,00 zł Pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK oraz pomoce dydaktyczne w ramach infrastruktury sieciowo  usługowe nie będące środkiem trwałym razem 110 000,00 zł

realizacja: ibif.pl

Skip to content