Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Oświetlenie niskoemisyjne w gminie Mełgiew

Oświetlenie niskoemisyjne w gminie Mełgiew

Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Mełgiew. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez podjęcie działań koncentrujących się na obniżeniu szkodliwej emisji CO2 na obszarze Gminy Mełgiew, zmierzających do poprawy efektywności energetycznej poprzez montaż 788 opraw niskoemisyjnego oświetlenia zewnętrznego. Realizacja projektu pozwoli również zwiększyć bezpieczeństwo na drogach w gminie.

Przedmiotem projektu jest:

  • modernizacja 609 punktów świetlnych punktów oświetlenia zewnętrznego,
  • budowa oświetlenia drogowego w m. Nowy Krępiec,
  • budowa oświetlenia drogowego w m. Trzeszkowice (przetarg już zakończony, prace zostaną ukończone do końca 2020 r.),
  • budowa oświetlenia podwieszonego do istniejącej linii napowietrznej stacji Kol. Krępiec 2 i 3 (ul. Spokojna),
  • budowa oświetlenia drogowego w m. Krępiec przy ul. Św. Droga,
  • budowa oświetlenia drogowego w m. Mełgiew przy ul. Lubelska.


Łącznie wybudowanych zostanie 179 punktów oświetlenia, razem ze zmodernizowanymi, powstanie 788 nowych punktów oświetlenia.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2021 – 2022.

Łączna wartośc projektu: 3 490 790 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 2 412 334 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

realizacja: ibif.pl

Skip to content