Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

PESEL dla obywateli Ukrainy / PESEL для громадян України

PESEL dla obywateli Ukrainy / PESEL для громадян України

Flaga Polski i Ukrainy razem

Od środy, 16 marca 2022 r. uchodźcy wojenni z Ukrainy będą mogli wystąpić o nadanie numeru PESEL, uprawniającego do korzystania z różnego rodzaju świadczeń: zdrowotnych, socjalnych, rodzinnych. PESEL umożliwi też podjęcie pracy czy założenia działalności gospodarczej. Czas na złożenie wniosku o nadanie nr PESEL wynosi 60 dni od momentu wjazdu na teren RP.

🇺🇦 З середи, 16 березня 2022 року, біженці від війни з України зможуть подати заявку на отримання номера PESEL, який дає їм право користуватися різними видами пільг: медичними, соціальними та сімейними. PESEL також дозволить вам почати роботу або розпочати бізнес. Термін подання заяви на номер PESEL – 60 днів з моменту в’їзду на територію Республіки Польщ

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
  • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
  • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego
  • przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Zainteresowani powinni złożyć osobiście wypełniony WIELKIMI LITERAMI W ALFABECIE ŁACIŃSKIM i czytelnie podpisany wniosek:
🇺🇦 w języku ukraińskim
🇷🇺 w języku rosyjskim

Do wniosku należy dołączyć kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość) (spełniającą wymagania dla zdjęcia do polskiego dowodu osobistego).

oraz okazać do wglądu dokument na podstawie, którego osoba wjechała na terytorium RP. Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości.

Trzeba pamiętać, że z uwagi na obowiązek pobrania odcisków palców, konieczna osobista obecność wszystkich osób, które ukończyły 12 rok życia. Dzieci poniżej 12 roku życia – nie muszą przychodzić, jeżeli ich wjazd na terytorium RP odbył się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Podczas nadawania numeru PESEL będzie można otrzymać tzw. profil zaufany, dzięki temu każdy będzie mógł ściągnąć aplikację mobilną mObywatel, w której będzie elektroniczny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. Papierowe bądź plastikowe dokumenty nie będą wydawane, ale każdy otrzyma stosowne zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL. By uzyskać profil zaufany należy posiadać działający telefon komórkowy którego jest się wyłącznym użytkownikiem, z numerem od polskiego operatora i adres e-mail.

Obywatel Ukrainy może złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolny organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

realizacja: ibif.pl

Skip to content