Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów

RokPoziom

Poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (%)

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania (%)

2016Wymagany1842=<45
 Osiągnięty58,031000
2017Wymagany2045=<45
 Osiągnięty32,2596,860
2018Wymagany3050=<40
 Osiągnięty41,161000,24
2019Wymagany4060=<40
 Osiągnięty45,791000
2020Wymagany5070=<35
 Osiągnięty62,021000
2021Wymagany2020=<20
 Osiągnięty23,801000
2022Wymagany2559=<20
 Osiągnięty24,471000

realizacja: ibif.pl

Skip to content