Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów

Osiągnięty przez Gminę Mełgiew poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

 • 2013 r. – 12,89%
 • 2014 r. – 22,60%
 • 2015 r. – 28,50%
 • 2016 r. – 58,03%
 • 2017 r. – 32,25%
 • 2018 r. – 41,16%
 • 2019 r. – 45,79%

Osiągnięty przez podmiot odbierający poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

 • 2016 r. – 29,74%
 • 2017 r. – 26,71%
 • 2018 r. – 33%
 • 2019 r. –

Osiągnięty przez Gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia o odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 • 2013 r. – nie zebrano odpadów budowlanych
 • 2014 r. – 100%
 • 2015 r. – 100%
 • 2016 r. – 100%
 • 2017 r. – 96,86%
 • 2018 r. – 100%
 • 2019 r. – 100%

Osiągnięty przez podmiot odbierający poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia o odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 • 2016 r. – 100%
 • 2017 r. – 100%
 • 2018 r. – 100%
 • 2019 r. –

Osiągnięty przez Gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • 2013 r. – 16,18%
 • 2014 r. – 15,23%
 • 2015 r. – 10,73%
 • 2016 r. – 0%
 • 2017 r. – 0%
 • 2018 r. – 0,24%
 • 2019 r. – 0%

Osiągnięty przez podmiot odbierający poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • 2016 r. – 0%
 • 2017 r. – 0%
 • 2018 r. – 0%
 • 2019 r. –

realizacja: ibif.pl

Skip to content