Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Przebudowa drogi gminnej nr 105521 L w miejscowości Żurawniki, gm. Mełgiew

Przebudowa drogi gminnej nr 105521 L w miejscowości Żurawniki, gm. Mełgiew

Celem operacji jest poprawa zdolności komunikacyjnej (w tym bezpieczeństwa) w miejscowości Żurawniki  poprzez przebudowę drogi gminnej nr 105521 L, w tym usprawnienie połączenia z drogą powiatową nr 2021L prowadzącą od miejscowości Mełgiew (centrum Gminy) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 829 w Gminie Milejów. Droga stanowi połączenie pomiędzy drogą powiatową nr 2021 L a drogą gminną nr 105520 L oraz tworzy obsługę komunikacyjną miejscowości Żurawniki.

Przebudowa drogi obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z pełną warstwą konstrukcyjną (podbudowa). Wykonane zostaną pobocza jezdni (gruntowe ulepszone kruszywem), chodnik i przejścia dla pieszych z doświetleniem oraz kanał technologiczny. Wartością dodaną operacji będzie zwiększenie dostępności do obszaru rozwoju produkcji rolniczej i obszaru atrakcynego turystycznie oraz świetlicy wiejskiej.
Droga będzie przebudowana na odcinku 1570 m.

Łączna wartość projektu: 4 012 312,07 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 2 553 034,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

realizacja: ibif.pl

Skip to content