Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Przebudowa drogi gminnej nr 105528 L w miejscowości Minkowice, gm. Mełgiew na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 876,77

Przebudowa drogi gminnej nr 105528 L w miejscowości Minkowice, gm. Mełgiew na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 876,77

Flaga Polski oraz godło
  • Zadanie realizowane w roku: 2020
  • Kwota dofinansowania:  312 999 zł
  • Całkowita wartość inwestycji:  447 141,74 zł

Droga gminna nr 105528L zlokalizowana w m. Minkowice w gm. Mełgiew, powiat świdnicki, województwo lubelskie. Celem realizowanej przebudowy jest poszerzenie jezdni do 5,0 m, wzmocnienie konstrukcji jezdni, wykonanie obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m, odwodnienie jezdni za pomocą ujednoliconych spadków poprzecznych do istniejących obustronnych rowów odwadniających wymagających konserwacji, wykonanie oznakowania drogi. Wprowadzone elementy przyczynią się do zwiększenia nośności przebudowanej drogi oraz dostosowania jej do kategorii KR-2. Ruch pojazdów po przedmiotowej drodze odbywa się jako dwukierunkowy.

Droga gminna nr 105528L łączy się bezpośrednio z drogą wyższej kategorii – drogą powiatową nr 2106L relacji Minkowice – Wierzchowiska, która ma bezpośrednie połączenie  z drogą krajową S17. Planowana do realizacji inwestycja ma pozytywny wpływ zarówno na usprawnienie ruchu lokalnego i regionalnego układu komunikacyjnego, a także na zwiększenie dostępności komunikacyjnej (skrócenie czasu podróży, zwiększenie przepustowości). Dzięki realizacji projektu Gmina Mełgiew zyska dogodny dostęp do drogi powiatowej nr 2106L, a tym samym wysokiej jakości obsługę komunikacyjną. W wyniku realizacji projektu powstanie odnowione alternatywne i funkcjonalne połączenie komunikacyjne pomiędzy drogą gminną 105529L oraz drogą powiatową 2106L, które umożliwi sprawne i bezpieczne poruszanie się w obu kierunkach. Przebudowa przedmiotowej drogi zwiększy i poprawi dostępność do szlaku turystycznego nr LU-5562-z (szlak o długości 41,6 km Lublin ul. Krężnicka MPK – Podzamcze PKP). Przebudowa drogi gminnej poprawi dostępność przyległych posesji do służb ratunkowych oraz komunalnych, daje możliwość zwiększenia płynności ruchu w sytuacjach awaryjnych. Podwyższeniu ulegnie standard życia mieszkańców poprzez stworzenie odpowiednich i bezpiecznych warunków drogowych w miejscu zamieszkania, które wpłyną na tempo rozwoju społeczno – gospodarczego.

Stan istniejęcy:

Poszerzenia, podbudowy:

Nawierzchnie:

Zakończenie inwestycji:

realizacja: ibif.pl

Skip to content