Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Przebudowa drogi gminnj nr 10551 L w miejscowości Józefów, gmina Mełgiew na odcinku 990 m

Przebudowa drogi gminnj nr 10551 L w miejscowości Józefów, gmina Mełgiew na odcinku 990 m

Europejski Fundusz Inwestycyjny baner

Celem operacji jest poprawa zdolności komunikacyjnej miejscowości Józefów poprzez przebudowę drogi gminnej  nr 105501 L na odcinku 990 metrów, w tym usprawnienie połączenia z drogą powiatową nr 2019L oraz z miejscowością Trzeszkowice. Przebudowa ma na celu poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m – zgodnej z wymaganiami dla ruchu dwukierunkowego i ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Poprawa zdolności komunikacyjnych zostanie osiągnięta do końca 2020 roku.  Celem operacji będzie również zwiększenie dostępności do obszaru rozwoju produkcji rolniczej i obszaru atrakcynego turystycznie.

Efektem operacji będzie poszerzenie drogi gminnej nr 105501 L na odcinku 990 m do szerokości 5,5 m, zgodnie z wymaganiami dla ruchu dwukierunkowego i ustaleniami MPZP. Przedmiotowa droga przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz tereny upraw polowych. Z drogi gminnej korzystają zarówno pojazdy mechaniczne, jak i piesi. Efektem inwestycji będzie poprawa bezpieczeństwa poruszania się po drodze gminnej, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych, oraz poprawa komunikacji do drogi wyższej kategorii (połączenie bezpośrednio z drogą powiatową nr 2019 L Trębaczów-Józefów-Krzesimów oraz docelowo z drogą powiatową nr 2100 L Łuszczów-Janowice-Trzeszkowice poprzez dalszą część drogi gminnej nr 105501 L). Inwestycja zapewni również dostęp do budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska w której działa m.in. koło gospodyń wiejskich). Operacja swpowoduje zwiększenie dostępności do obszaru rozwoju produkcji rolniczej (siedziba gospodarstwa o powierzchni dwukrotnie większej od średniej w województwie) i obszaru atrakcyjnego turystycznie (droga zapewnia jedyny dojazd do gospodarstwa agroturystycznego).

Okres realizacji inwestycji: marzec – czerwiec 2020 r.

Łączna wartośc projektu: 543 853,93 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 346 054 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

realizacja: ibif.pl

Skip to content