Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Remont drogi gminnej nr 105514 L w m. Krzesimów, gm. Mełgiew na odcinku od km 0+000,00 do km 1+440,56 m

Remont drogi gminnej nr 105514 L w m. Krzesimów, gm. Mełgiew na odcinku od km 0+000,00 do km 1+440,56 m

Flaga Polski oraz godło

Zadanie realizowane w 2023-2024 roku w ramach państwowego funduszu celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Umowa nr G/R/166/2023 z dnia 12 października 2023 roku w sprawie udzielenia dofinansowania.

Kwota dofinansowania: 783 801,43 zł

Aneks nr 1 z dnia 29.12.2023 roku  do umowy nr G/R/166/2023 z dnia 12.10.2023 r.

  • Kwota dofinansowania: 724.638,52 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 1.207.730,87 zł

Planowany do remontu odcinek drogi gminnej nr 105514 L o długości 1 440,56 m rozpoczyna się od trzywlotowego skrzyżowania z drogą gminną 105517 L w m. Trzeszkowice a kończy swój bieg na  trzywlotowym skrzyżowaniu z drogą gminną nr 105530 L w m. Krzesimów.

Droga prowadzi ruch przez obszar zabudowany o charakterze zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz stanowi dojazd do pól uprawnych.

Remont zostanie przeprowadzony sposobem mieszanym  polegającym na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz wykonaniu odnowy krawędzi, a  następnie odtworzeniu podbudowy. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej  przyczyni się do przywrócenia pierwotnych właściwości drogi, a  co za tym idzie do poprawy warunków ruchu pieszych i pojazdów, zwiększając komfort jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu.

Planowany rozwiązania techniczne przyjęte w projekcie obejmują wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 m, wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonanie utwardzonych kruszywem poboczy gruntowych, dodatkowo w ramach robót remontowych zaprojektowano wymianę istniejącego przepustu zabudowanego na rowie melioracyjnym pod korpusem drogi.

Projekt remontowanego odcinka drogi gminnej zakłada wprowadzenie oznakowania pionowego wprowadzającego m. in. ograniczenia prędkości. Dodatkowo zamontowanie barier energochłonnych po obu stronach jezdni na odcinku przejazdu przez przepusty będzie dodatkowo wpływało na wzrost bezpieczeństwa  dla ruchu pieszych i pojazdów.

Zdjęcia przed realizacją:

realizacja: ibif.pl

Skip to content