Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Remont drogi gminnej nr 105530 L- ul. Spokojna w miejscowości Franciszków, gm. Mełgiew na odcinku od km 0+000,00 do km 1+190,94

Remont drogi gminnej nr 105530 L- ul. Spokojna w miejscowości Franciszków, gm. Mełgiew na odcinku od km 0+000,00 do km 1+190,94

Flaga Polski oraz godło

Zadanie realizowane w 2023 roku w ramach państwowego funduszu celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Umowa nr 1129 z dnia 07.07.2023 r. w sprawie udzielenia dofinansowania.

    • Kwota dofinansowania: 995 998,31 zł

    • Całkowita wartość inwestycji: 1 659 997,18 zł
    • Kwota udziału własnego: 663 998,87 zł

Aneks nr 1 z dnia 30.08.2023 r. do umowy nr 1129 z dnia 07.07.2023 r.

  • Kwota dofinansowania:  948 775,56 zł
  • Łączny kwalifikowalny koszt realizacji zadania: 1 581 292,60

Droga gminna nr 105530 L- ul. Spokojna w miejscowości Franciszków bezpośrednio połączona jest z drogą powiatową 2102 L, która dochodzi do drogi powiatowej nr 2020 L, a następnie do drogi wojewódzkiej nr 822.

Planowana do realizacji inwestycja polega na wykonaniu remontu nawierzchni drogi gminnej nr 105530 L w m. Franciszków, gm. Mełgiew na odcinku 1 190,94 m po istniejącym śladzie.

 Rozwiązania techniczne przyjęte w projekcie polegają na wykonaniu remontu nawierzchni wraz z  wyregulowaniem  szerokości 4,50 m oraz odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego. Dodatkowo zostanie wykona regulacja wysokościowa istniejących zjazdów.

Remont nawierzchni drogi gminnej zostanie przeprowadzony sposobem „mieszanym” tj. poprzez częściową wymianę istniejących warstw konstrukcyjnych i wykonanie nakładki asfaltowej korygującej nierówności.

Nowa nawierzchnia asfaltowa oraz wykonanie poboczy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego i rowerowego, zwiększenie płynności ruchu oraz poprawę estetyki drogi i otoczenia. Dodatkowo ulegnie skróceniu czas przejazdu, zmniejszy się koszt eksploatacji pojazdów i negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez spadek emisji spalin. Wprowadzenie nowego oznakowania pionowego wpłynie na ograniczenie prędkości na przedmiotowym odcinku drogi.

Stan przed realizacją:

Zdjęcia z realizacji:

Zdjęcia po realizacji:

realizacja: ibif.pl

Skip to content