Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Renowacja budynku Centrum Kultury Gminy Mełgiew w Podzamczu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

Renowacja budynku Centrum Kultury Gminy Mełgiew w Podzamczu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

Przedmiotem inwestycji jest renowacja budynku Centrum Kultury Gminy Mełgiew w Podzamczu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

Zakres prac remontowych:
Roboty rozbiórkowe
Wymiana elementów konstrukcji dachu
Pokrycie dachu Remont przewodów kominowych i kominów
Izolacja termiczna stropu nad piętrem
Roboty związane z remontem elewacji ( gzyms pod okapem, ściany szczytowe)
Roboty związane z naprawami ścian poddasza ( naprawy murarskie, wieńce żelbetowe )
Wymiana okien i drzwi poddasza
Montaż klapy dymowej
Montaż elementów dachu ( bariery przeciw śniegowe, zabezpieczenie przed ptakami, ławy kominiarskie itp.)

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt nagłośnieniowo -oświetleniowy, plenerowy (namioty, agregat prądotwórczy, leżaki), podesty sceniczne, oparcia widowni, sprzęty służące poprawie dostępności (kiosk multimedialny, dywan, wózek rehabilitacyjny, siedziska i meble dla najmłodszych wraz z pozostałym wyposażeniem Sali kreatywnych warsztatów). Przy zakupie wyposażenia zostaną wykorzystane materiały ekologiczne (np. namioty, leżaki, siedziska z materiałów ekologicznych i/lub odzyskanych i/lub recyklingu).

Budynek, w którym mieści się Centrum Kultury Gminy Mełgiew jest zabytkowym pałacem, wpisanym do rejestru Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, którego początki sięgają XVIII wieku. Budynek zlokalizowany jest na terenie parku, ściśle wpleciony w przyrodę i teren. Historyczne i architektoniczne świadectwa budynku stają się bohaterami procesu transformacji, którego podstawą są ideały zrównoważonego rozwoju, szacunek dla dziedzictwa kulturowego architektury i włączenie społeczne.

Renowacja budynku Centrum Kultury Gminy Mełgiew w Podzamczu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia ma również na celu promowanie skarbów dziedzictwa kulturowego organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego. Projekt przyczynić się ma do rozwinięcia dotychczasowych imprez oraz wprowadzenia do kalendarza nowych wydarzeń, których część chcielibyśmy skierować do dzieci i młodzieży, do seniorów, a także stworzyć płaszczyznę do integracji tych grup.

Okres realizacji projektu: od  4.12.2023 r. do 31.12.2026 r.

Wartość całkowita projektu: 4 299 955,96 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 3 208 747,16 zł

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

realizacja: ibif.pl

Skip to content