Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gminy Mełgiew

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gminy Mełgiew

Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gminy Mełgiew” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Dominowie, Szkole Podstawowej w Krępcu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Mełgwi, Szkole Podstawowej w Podzamczu woj. lubelskie do końca VI.2019r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 249 uczniów (119K) i kursów zawodowych dla 45 nauczycieli (36K) przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i pracowni TIK (wszystkie szkoły z projektu).Udział w Projekcie jest bezpłatny. Projekt obejmuje wsparciem:

  • 68 uczniów (w tym 34 kobiet) i 10 nauczycieli (w tym 8 kobiet)  ze szkoły podstawowej w Dominowie
  • 100 uczniów (w tym 47 kobiet) i 15 nauczycieli (w tym 12 kobiet) ze szkoły podstawowej w Krępcu
  • 42 uczniów (w tym 23 kobiet) i 6 nauczycieli (w tym 6 kobiet) ze szkoły podstawowej w Podzamczu
  • 39 uczniów (w tym 15 kobiet) i 14 nauczycieli (w tym 10 kobiet) z gimnazjum w Mełgwi

Trwałym efektem projektu będzie nabycie i rozwój kompetencni kluczowych dla rynku pracy przez uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Zakupiony sprzęt poprawi ofertę edukacyjną i jakość kształcenia szkół podstawowych na terenie gminy Mełgiew.

Wartość całkowita projektu: 1 228 086,41 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 043 873,44 zł

DZIAŁANIA PROJEKTOWE W PODZIALE NA SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA DOMINÓW

Uczniowie:

Język angielski – Zajęcia wyrównawcze prowadzone przez nauczyciela

2 grupy (razem 10 os., max. 8 os./gr.) x 30 godz.

Maj – grudzień 2018 : I grupa /30 godz./

Styczeń – maj 2019:  II grupa /30 godz./

 

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze oparte na metodzie eksperymentu (zajęcia wyrównawcze) prowadzone przez nauczyciela

4 grupy (razem 30 os., max. 8 os./gr.) x 30 godz.

Maj – grudzień 2018 : 2 grupy /60 godz./

Styczeń – maj 2019:  2 grupy /60 godz./

 

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze oparte na metodzie eksperymentu (zajęcia rozwijające) prowadzone przez nauczyciela

3 grupy (razem 28 os.) x 30 godz.

Maj – grudzień 2018: 1,5 grupy /45 godz./

Styczeń – maj 2019:  1,5 grupy /45 godz./

 

Programowanie robotów, certyfikacja w standardzie ECCC CS M4 poziom A– zajęcia certyfikowane prowadzone przez podmiot zewnętrzny

2 grupy (razem 13 os.) x 50 godz.

Maj – grudzień 2018: 6 os.

Styczeń – maj 2019: 7 os.

 

Wykorzystanie MS Office 365 w praktyce – zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny

3 grupy (razem 35 os.) x 20 godz.

Maj – grudzień 2018: 24 os.

Styczeń – maj 2019: 11 os.

 

Kompetencje cyfrowe DigComp (3 obszary: informacja, komunikacja, tworzenie treści), poziom A– zajęcia certyfikowane prowadzone przez podmiot zewnętrzny

2 grupy (razem: 20 os.) x 60 godz.

Maj – grudzień 2018: 10 os.

Styczeń – maj 2019: 10 os.

Nauczyciele:

Technologie informacyjno – komunikacje w pracy dydaktycznej – zajęcia certyfikowane prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (10 os.) x 60 godz.

luty – kwiecień 2018: 10 os.

 

Wykorzystanie metody eksperymentu w procesie nauczania – zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (6 os.) x 20 godz.

luty – kwiecień 2018: 6 os.

 

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby prowadzenia zajęć:

Wyposażenie pracowni przyrodniczej (m.in. teleskop, mikroskopy, zestawy preparatów mikroskopowych, barometry, wagi elektroniczne, zestawy areometrów i siłomierzy, elektroskopy, zestawy obwodów elektrycznych, zestawy skał i minerałów, ciśnieniomierze, rzutnik mulitmedialny, próbki związków chemicznych, globusy, mapy i plansze, szkielety zwierząt oraz człowieka, atlasy i przewodniki, fantom)

 

Sprzęt informatyczno-komputerowy

m.in. komputery przenośne, wideoprojektor, roboty do nauki robotyki i programowania, drukarka 3D, wizualizer, kontroler WLAN

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRĘPCU

Uczniowie:

Język angielski – zajęcia rozwijające prowadzone przez nauczyciela

2 grupy (razem 20 os.) x 30 godz.

Maj – grudzień 2018 : I grupa /30 godz./

Styczeń – maj 2019:  II grupa /30 godz./

 

Język niemiecki – zajęcia wyrównawcze prowadzone przez nauczyciela

1 grupa (8 os.) x 30 godz.

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./

 

Język niemiecki – zajęcia rozwijające prowadzone przez nauczyciela

1 grupa (10 os.) x 30 godz.

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./

 

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze – rozwijające prowadzone przez nauczyciela

1 grupa (10 os.) x 30 godz.

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./

 

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze oparte na metodzie eksperymentu (zajęcia wyrównawcze) prowadzone przez nauczyciela

2 grupy (razem 16 os., , max. 8 os./gr.) x 30 godz.

Maj – grudzień 2018: I grupa /30 godz./

Styczeń – maj 2019: II grupa /30 godz./

 

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze oparte na metodzie eksperymentu (zajęcia rozwijające) prowadzone przez nauczyciela

5 grup (razem 50 os.) x 30 godz.

Maj – grudzień 2018: 2,5 grupy /75 godz./

Styczeń – maj 2019: 2,5 grupy /75 godz./

 

Programowanie robotów, certyfikacja w standardzie ECCC CS M4 poziom A– zajęcia certyfikowane prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (razem 10 os.) x 50 godz.

Styczeń – maj 2019: 10 os.

 

Wykorzystanie MS Office 365 w praktyce – zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny

6 grup (razem 60 os.) x 20 godz.

Maj – grudzień 2018: 30 os.

Styczeń – maj 2019: 30 os.

 

Kompetencje cyfrowe DigComp (3 obszary: informacja, komunikacja, tworzenie treści), poziom A– zajęcia certyfikowane prowadzone przez podmiot zewnętrzny

2 grupy (razem: 20 os.) x 60 godz.

Maj – grudzień 2018: 10 os.

Styczeń – maj 2019: 10 os.

 

Zajęcia socjoterapeutyczne/integrujące prowadzone przez nauczyciela

1 grupa (10 os.) x 60 godz.

 Maj – grudzień 2018 : I część /30 godz./

Styczeń – maj 2019:  II część /30 godz./

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone przez nauczyciela

2 grupy (8 os., 4os./gr.) x 60 godz.

Maj – grudzień 2018 : 1 grupa /60 godz./

Styczeń – maj 2019:  2 grupa /60 godz./

 

Nauczyciele:

Technologie informacyjno – komunikacje w pracy dydaktycznej – zajęcia certyfikowane prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (15 os.) x 60 godz.

Luty – kwiecień 2018: 15 os.

 

Wykorzystanie metody eksperymentu w procesie nauczania – zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (8 os.) x 20 godz.

Luty – kwiecień 2018: 8 os.

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia. Warsztat praktycznych umiejętności – zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (15 os.) x 6 godz.

Luty – kwiecień 2018: 15 os.

 

Niedostosowanie społeczne. Jak pracować z uczniem, którego „nie da się wychować”. Warsztat praktycznych umiejętności – zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (15 os.) x 6 godz.

Luty – kwiecień 2018: 15 os.

 

Lekcja musi być OK – symulacja zajęć lekcyjnych na szkoleniu dla nauczycieli – prowadząca poprowadzi lekcję! Warsztat praktycznych umiejętności – zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (15 os.) x 6 godz.

Luty – kwiecień 2018: 15 os.

 

Tak to robią skuteczni nauczyciele… a Ty jak? – siedem prostych sposobów na skuteczne prowadzenie zajęć. Warsztat praktycznych umiejętności – zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (15 os.) x 6 godz.

Luty – kwiecień 2018: 15 os.

 

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby prowadzenia zajęć:

Wyposażenie pracowni przyrodniczej (m.in. teleskop, mikroskopy, zestawy preparatów mikroskopowych, barometry, wagi elektroniczne, zestawy areometrów i siłomierzy, elektroskopy, zestawy obwodów elektrycznych, zestawy skał i minerałów, ciśnieniomierze, rzutnik mulitmedialny, próbki związków chemicznych, globusy, mapy i plansze, szkielety zwierząt oraz człowieka, atlasy i przewodniki, fantom)

 

Sprzęt informatyczno-komputerowy

m.in. komputery przenośne, wideoprojektor, roboty do nauki robotyki i programowania, drukarka 3D, tablica interaktywna, kontroler WLAN

GIMNAZJUM W MEŁGWI

 

Uczniowie:

Język angielski – Zajęcia wyrównawcze prowadzone przez nauczyciela

1 grupa (razem 7 os.) x 30 godz

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./

 

Język angielski – Zajęcia rozwijające prowadzone przez nauczyciela

1 grupa (razem 6 os.) x 30 godz

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./

 

Język niemiecki – zajęcia rozwijające prowadzone przez nauczyciela

1 grupa (razem 6 os.) x 30 godz

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./

 

Matematyka – zajęcia rozwijające prowadzone przez nauczyciela

1 grupa (razem 6 os.) x 30 godz

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./

 

Matematyka – zajęcia wyrównawcze prowadzone przez nauczyciela

1 grupa (razem 7 os.) x 30 godz

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./

 

Biologia – zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu prowadzone przez nauczyciela

1 grupa (razem 7 os.) x 30 godz.

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./

 

Chemia – zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu prowadzone przez nauczyciela

1 grupa (razem 7 os.) x 30 godz.

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./

 

Fizyka – zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu prowadzone przez nauczyciela

1 grupa (razem 7 os.) x 30 godz.

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./

 

Wykorzystanie MS Office 365 w praktyce – zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (razem 10 os.) x 20 godz.

Styczeń – maj 2019: 10 os.

 

Programowanie robotów, certyfikacja w standardzie ECCC CS M4 poziom A– zajęcia certyfikowane prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (razem 10 os.) x 50 godz.

Styczeń – maj 2019: 10 os.

 

Grafik komputerowy– zajęcia certyfikowane prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (razem 10 os.) x 60 godz.

Styczeń – maj 2019: 10 os.

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe – indywidualne zajęcia z uczniem prowadzone przez doradcę zawodowego

39 osób (2 godz./os.)

Styczeń – maj 2019: 39 os.

 

Nauczyciele:

Technologie informacyjno – komunikacje w pracy dydaktycznej – zajęcia certyfikowane prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (12 os.: 10 os. Gim Mełgiew + 2 os. SP Podzamcze) x 60 godz.

luty – kwiecień 2018: 15 os.

 

Wykorzystanie metody eksperymentu w procesie nauczania – zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (7 os.: 5 os. Gim Mełgiew + 2 os. SP Podzamcze) x 20 godz.

luty – kwiecień 2018: 6 os.

 

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby prowadzenia zajęć:

Wyposażenie pracowni biologicznej (m.in. mikroskopy, ciśnieniomierz, preparaty mikroskopowe, model szkieletu człowieka, model serca, model budowy anatomicznej człowieka)

Wyposażenie pracowni chemicznej (m.in. okulary ochronne, model budowy anatomicznej człowieka)

Wyposażenie pracowni fizycznej (m.in. zestaw soczewek skupiających i rozpraszających, magnesy, wskaźnik laserowy)

 

Sprzęt informatyczno-komputerowy

m.in. komputery przenośne, wideoprojektor, roboty do nauki robotyki i programowania, oprogramowanie system zarządzania siecią

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W PODZAMCZU

 

Uczniowie:

Językowe koło teatralne – prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (10 os.) x 20 godz.

Styczeń – maj 2019

 

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze oparte na metodzie eksperymentu (zajęcia wyrównawcze) prowadzone przez nauczyciela

2 grupy (razem 10 os., max. 8 os./gr.) x 30 godz.

Maj – grudzień 2018: I grupa /30 godz./

Styczeń – maj 2019: II grupa /30 godz./

 

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze oparte na metodzie eksperymentu (zajęcia rozwijające) prowadzone przez nauczyciela

1 grupa (razem 6 os.) x 30 godz.

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./

 

Wykorzystanie MS Office 365 w praktyce – zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny

3 grupy (razem 32 os.) x 20 godz.

Maj – grudzień 2018: 11 os.

Styczeń – maj 2019: 21 os.

 

Kompetencje cyfrowe DigComp (3 obszary: informacja, komunikacja, tworzenie treści), poziom A– zajęcia certyfikowane prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (razem 10 os.) x 60 godz.

Styczeń – maj 2019: 10 os.

 

Nauczyciele:

Technologie informacyjno – komunikacje w pracy dydaktycznej – zajęcia certyfikowane prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (12 os.: 10 os. Gim Mełgiew + 2 os. SP Podzamcze) x 60 godz.

luty – kwiecień 2018: 15 os.

 

Wykorzystanie metody eksperymentu w procesie nauczania – zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny

1 grupa (7 os.: 5 os. Gim Mełgiew + 2 os. SP Podzamcze) x 20 godz.

luty – kwiecień 2018: 6 os.

 

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby prowadzenia zajęć:

Wyposażenie pracowni przyrodniczej (m.in. teleskop, mikroskopy, zestawy preparatów mikroskopowych, barometry, wagi elektroniczne, zestawy areometrów i siłomierzy, elektroskopy, zestawy obwodów elektrycznych, zestawy skał i minerałów, ciśnieniomierze, próbki związków chemicznych, globusy, mapy i plansze, szkielety zwierząt oraz człowieka, atlasy i przewodniki, fantom)

Wyposażenie pracowni matematycznej (m.in. modele brył i figur, zestawy tablicowe, plansze dydaktyczne, programy mulitmedialne, magnetyczne zestawy do prezentacji twierdzeń matematycznych, tangramy, szablony do kreślenia krzywych)

 

Sprzęt informatyczno-komputerowy

m.in. komputery przenośne, wideoprojektor, tablica interaktywna, serwer plików NAS

realizacja: ibif.pl

Skip to content