Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Szkoły skrojone na miarę

Szkoły skrojone na miarę

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost jakości kształcenia realizowanego przez 5 szkół podstawowych Gminy Mełgiew oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u co najmniej 95% z grupy 555 uczniów i 134 nauczycieli poprzez wdrożenie programów rozwojowych przyczyniających się do zwiększenia dostępu do edukacji dobrej jakości, włączającego kształcenia, ułatwienia mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

I. Upowszechnienie modelu dostępnej szkoły poprzez dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami.

II. Realizację dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje społeczno -emocjonalne, umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy, w tym kompetencje cyfrowe, zielone i rozwijające talenty i zainteresowania uczniów.

III. Podniesienie jakości kształcenia i rozwój umiejętności uczniów poprzez zakup dodatkowego wyposażenia do 5 szkół objętych projektem, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć dodatkowych. Pomoce będą wykorzystywane zarówno w trakcie realizacji projektu jak też po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości. Zakupione wyposażenie pozwoli na udział w zajęciach uczniom z niepełnosprawnością na równi z pozostałymi osobami.

IV. Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz wsparcia rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zakresie stymulowania rozwoju ucznia.

V. Utworzenie 5 Szkolnych Ośrodków Kariery i realizacja działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego.

VI. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem, w tym pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Okres realizacji projektu: od  1.01.2024 r. do 28.02.2026 r.

Wartość całkowita projektu: 2 135 383,79 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 1 909 783,79 zł

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

realizacja: ibif.pl

Skip to content