Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mełgiew

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mełgiew

Celem głównym projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Mełgiew, poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Krępcu i świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Minkowicach.

W efekcie realizacji projektu swoje oblicza odmienią budynki OSP w Krępcu i Minkowicach.

W budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Krępcu zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu zewnętrznego i docieplenie podłogi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu grzewczego – likwidacja obecnego źródła ciepła i wymiana instalacji c.o. na nowoczesny układ cieplny zasilany z ekologicznego źródła ciepła – pompy ciepła typu powietrze-woda (montaż dwóch pomp ciepła, każda o mocy 16,56 kW i sprawności 2,6), wspomaganego przez system klimatyzacji, systemem zarządzania energią i wymianę instalacji c.w.u.

W budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Minkowicach zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu grzewczego polegającą na likwidacji obecnego źródła ciepła i wymianę instalacji c.o. na nowoczesny układ cieplny zasilany z ekologicznego źródła ciepła – pompy ciepła typu powietrze-woda (montaż dwóch pomp ciepła, każda o mocy 16,56 kW i sprawności 2,6), wspomagany przez system klimatyzacji, systemem zarządzania energią i wymiana instalacji c.w.u.

Planowany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 1 175 285,32 zł

Kwota dofinansowania: 723 948,26  zł

Projekt jest   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

realizacja: ibif.pl

Skip to content