Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Usuwanie drzew

Usuwanie drzew

O zwolnieniu z obowiązku uzyskania zezwolenia wydawanego przez Urząd Gminy zadecyduje obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

Jeśli obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza podane wartości graniczne i drzewo rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to należy chęć usunięcia zgłosić do Urzędu Gminy Mełgiew.

Natomiast gdy drzewo rośnie na nieruchomości należącej do:

  1. osoby fizycznej i jest usuwane na cele związane z działalnością gospodarczą,
  2. osób prawnych, jednostek organizacyjnych, firm, spółek oraz pozostałych podmiotów, złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.

Druk zgłoszenia jest dostępny do pobrania :

  1. dział ochrony środowiska i rolnictwa (II piętro) Urzędu Gminy Mełgiew,
  2. ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Mełgiew:

W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

W terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia gminny urzędnik dokona oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, wykonania dokumentacji fotograficznej drzewa, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni.

Po dokonaniu oględzin trzeba będzie odczekać 14 dni, jest to czas na na wniesienie/nie wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy Mełgiew.

W przypadku nie usunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez gminnego urzędnika, konieczne będzie nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.

W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów termin na załatwienie sprawy – do 30 dni (w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni).

realizacja: ibif.pl

Skip to content