Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +

Celem projektów było przygotowanie szkół podstawowych z terenu gminy Mełgiew do prowadzenia nauczania zdalnego w okresie pandemii Covid-19.
W ramach projektu zakupiono łącznie 63 laptopy, które trafiły do uczniów (w tym do 33 uczniów z rodzin 3+).

Laptopy zostały przekazane do wszystkich szkół podstawych z terenu gminy Mełgiew, które rozdysponowały sprzęt wśród uczniów.

Okres realizacji projektu: kwiecień – czerwiec 2020 r.

Łączna wartośc projektu: 133 803,21 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 133 803,21 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

realizacja: ibif.pl

Skip to content