Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

19.09.2012 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont dróg gminnych nr 105509L 105511L w m. Janowice.

19.09.2012 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont dróg gminnych nr 105509L 105511L w m. Janowice.

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Gmina Mełgiew ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku remont dróg gminnych nr 105509L 105511L w m. Janowice.

Szczegóły przetargu w załącznikach:
Ogłoszenie przetargu.pdf (85.00 KB) Ogłoszenie przetargu.pdf
SIWZ.pdf (307.26 KB) SIWZ.pdf
Przedmiar105509L.pdf (19.74 KB) Przedmiar drogi 105509L.pdf
Przedmiar105511L.pdf (21.12 KB) Przedmiar drogi 105511L.pdf

SST drogi 105509L.pdf (361.36 KB) SST drogi 105509L.pdf

SST drogi 105511L.pdf (522.89 KB) SST drogi 105511L.pdf

Poprzedni wpis 19.09.2012 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki z terenu gminy Mełgiew do szkół i placówek na terenie Miasta Świdnika.

realizacja: ibif.pl

Skip to content