Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

05.10.2012 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych i papierniczych.

05.10.2012 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych i papierniczych.

Przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów biurowych i papierniczych w ramach projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim" realizowanego w ramach "Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy".

 

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie przetargu.pdf (191.18 KB) Ogłoszenie przetargu.pdf

SIWZ.pdf (350.76 KB) SIWZ.pdf

Załącznik nr1A - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc (153.50 KB) Załącznik nr1A – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik nr1B - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc (119.00 KB) Załącznik nr1B – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik nr2 - formularz ofertowy.doc (183.50 KB) Załącznik nr2 – formularz ofertowy.doc

Załącznik nr3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (99.50 KB) Załącznik nr3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

Załącznik nr4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (107.50 KB) Załącznik nr4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Załącznik nr5 - oświadczenie osób fizycznych.doc (98.00 KB) Załącznik nr5 – oświadczenie osób fizycznych.doc

Załącznik nr6A - wzór umowy.doc (117.00 KB) Załącznik nr6A – wzór umowy.doc

Załącznik nr6B - wzór umowy.doc (117.00 KB) Załącznik nr6B – wzór umowy.doc

Załącznik nr7 - wykaz podwykonawców.doc (99.00 KB) Załącznik nr7 – wykaz podwykonawców.doc

Załącznik nr8 - klauzula antykorupcyjna.doc (99.00 KB) Załącznik nr8 – klauzula antykorupcyjna.doc

 

Poprzedni wpis 19.09.2012 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont dróg gminnych nr 105509L 105511L w m. Janowice.

realizacja: ibif.pl

Skip to content