Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Ważna informacja

Ważna informacja


Uwaga
: Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku, wszystkie informacje dotyczące zamówień publicznych i rozstrzygnięcia tychże zamówień, zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Mełgiew na stronie www.bip.melgiew.pl w zakładce "Ogłoszenia przetargów i rozstrzygnięcia".

 

Kliknij poniżej logo BIP, aby przejść bezpośrednio do w/w zakładki.

 

 

Poprzedni wpis 29.01.2013 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji koordynatora projektu w ramach projektu przedszkolaki na start.

realizacja: ibif.pl

Skip to content