Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Drodzy Mieszkańcy Franciszkowa,

Drodzy Mieszkańcy Franciszkowa,

 

 Gmina Mełgiew przystąpiła do projektu pn. „Partycypacja w Planowaniu”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt służy upowszechnianiu jak i również realizacji pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach tego projektu Gmina pozyskała grant który będzie przeznaczony na przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach prowadzonej procedury opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mełgiew w miejscowości Franciszków. Otwarta forma, jakość merytoryczna konsultacji i forma przyjazna wszystkim mieszkańcom, pozwoli na faktyczny udział w podejmowaniu decyzji o ich przestrzeni oraz pozytywnie wpłynie na życie lokalnych społeczności. Dodatkowo w ramach omawianego projektu Gmina będzie miała możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia ekspertów z zakresu planowania przestrzennego i prowadzenia konsultacji oraz z bezpłatnych szkoleń. Kluczowym elementem procesu planowania przestrzennego są konsultacje społeczne, ponieważ wspomagają podejmowanie decyzji w procedurze planistycznej, zapobiegają konfliktom oraz protestom, a także umożliwiają na wczesnym etapie wyeliminowanie niektórych kwestii spornych. Partycypacja społeczna w procedurze planistycznej daje wszystkim zainteresowanym: możliwość złożenia wniosków do koncepcji planu miejscowego, uczestniczenia w dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz proponowania własnych rozwiązań w tym zakresie. Przeprowadzane konsultacje społeczne dotyczą nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Franciszków. Najważniejszym elementem tych konsultacji jest otwarte spotkanie z mieszkańcami w celu zaprezentowania wstępnej koncepcji projektu planu w którym uczestniczyć będą Wójt Gminy, członkowie zespołu konsultacyjnego oraz urbanista. W ramach spotkania będzie również zorganizowana sala zabaw dla dzieci pod opieką animatora oraz słodki poczęstunek. Serdecznie zapraszam wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach społecznych poprzez uczestnictwo w tym spotkaniu. Razem możemy zadecydować jak w przyszłości będzie wyglądała nasza miejscowość i każdy z nas może mieć wpływ na efekt podejmowanych decyzji. Spotkanie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej we Franciszkowie dnia 15 lutego 2020 r. (sobota) o godz. 11:00.
Dla mieszkańców którzy nie będą mogli uczestniczyć w ogólnym spotkaniu konsultacyjnym lub będą mieli potrzebę ponownego zapoznania się z koncepcją planu miejscowego przewidziano punkt konsultacyjny w którym dyżur będą pełnić członkowie zespołu konsultacyjnego. Punkt Konsultacyjny będzie zlokalizowany w Świetlicy wiejskiej we Franciszkowie w dniach 18 i 21 lutego 2020 r. w godzinach 16 – 18. Wójt Gminy Mełgiew
Magdalena Wójcik

 


 

Zachęcamy również do wypełnienia formularza opinii dot. miejscowego planu. Wypełniony formularz należy złożyć w czasie spotkania z mieszkańcami 15 2020r., w Kancelarii Urzędu Gminy Mełgiew lub przekazać drogą elektroniczną na adres konsultacje@melgiew.pl w terminie do 24 lutego 2020 r. 


Załącznik:

Poprzedni wpis Samorządy z województwa lubelskiego łączą siły – chcą sięgnąć po miliony euro unijnego wsparcia

realizacja: ibif.pl

Skip to content