Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Dotacje na własną firmę

Dotacje na własną firmę

Świdnicki Inkubator Lotniczy Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”. Nabór będzie trwał od 8 kwietnia 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r.Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.Do projektu zapraszamy:

  • osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne);
  • bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby starsze, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach);
  • osoby ubogie pracujące, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia,
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.

 📌 ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY Sp. z o.o.
Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik, wejście Regionalny Park Przemysłowy Świdnik >> III piętro; e-mail: biuro@dotacje-sil.org.pl
tel.: 534 372 614📌 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.dotacje-sil.org.pl

Poprzedni wpis Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku

realizacja: ibif.pl

Skip to content