Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Podsumowanie konkursu "Mełgiew wita, tu rozlicz PIT-a – II edycja"

Podsumowanie konkursu "Mełgiew wita, tu rozlicz PIT-a – II edycja"

Na podstawie regulaminu Konkursu pn. „Mełgiew wita, tu rozlicz PIT-a – II edycja” organizowanym przez Gminę Mełgiew Komisja Konkursowa po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń do konkursu zakwalifikowała 4 uczestników. Zadanie konkursowe polegało na nagraniu krótkiego filmu promującego Gminę Mełgiew. Celem konkursu było zachęcenie do rozliczenia się z podatku PIT w miejscu zamieszkania oraz promocja Gminy Mełgiew. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upłynął 20 maja 2022r. Po dokonaniu weryfikacji formalnej złożonych formularzy zgłoszeniowych pod kątem spełnienia przez Uczestników warunków określonych w Regulaminie Konkursu oraz oceny treści filmów promujących Gminę Mełgiew przyznała następujące miejsca:

  • I miejsce: Film pt. "Mełgiew Zaprasza", Autor: Monika Piasecka, zam. Jacków. Nagroda: ekspres ciśnieniowy;
  • II miejsce: Film pt. "Gmina Mełgiew ulubione miejsce i pory roku", Autor: Lidia Michałowska, zam. Minkowice, Nagroda: odkurzacz bezprzewodowy;
  • III miejsce: Film pt. "Wyprawa rowerowa – Krępiec Nasza mała ojczyzna", Autor: Łukasz Rzedzicki, zam. Krępiec, Nagroda: generator pary;
  • Wyróżnienie: Film pt. "Mełgiew wita", Autor: Agnieszka Bożym zam. Mełgiew, Nagroda: suszarka do włosów.

Warunkiem wydania nagrody Laureatowi będzie dostarczenie potwierdzenia złożenia deklaracji podatkowej PIT za rok 2021 w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Laureata kopii pierwszej strony złożonej deklaracji PIT za rok 2021 a także okazanie przez Laureata dokumentu tożsamości.Laureaci konkursu otrzymają nagrody podczas tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbędą się 28 sierpnia 2022 r. Gratulujemy!

Poprzedni wpis Zapraszamy do zapoznania się z ulotką dot. narkotyków

realizacja: ibif.pl

Skip to content