Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

ZASTRZEŻENIE LUB COFNIĘCIE ZASTRZEŻENIA NUMERU PESEL

ZASTRZEŻENIE LUB COFNIĘCIE ZASTRZEŻENIA NUMERU PESEL

Jeśli nie chcesz, aby ktoś wykorzystał Twój numer PESEL bez Twojej wiedzy, możesz go zastrzec.

Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL będzie mógł dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL.

Możesz tego dokonać na dwa sposoby:

– przez Internet na stronie www.gov.pl (musisz posiadać profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-dowód) lub w aplikacji mObywatel;

– osobiście w dowolnym urzędzie gminy, składając odpowiedni WNIOSEK.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nie możesz sam złożyć wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL (w przypadku choroby, niepełnosprawności lub w innej niedającej się pokonać przeszkody), możesz to zrobić przez pełnomocnika. Pełnomocnik musi posiadać pisemne pełnomocnictwo do zastrzegania numeru PESEL w Twoim imieniu – żeby mieć pewność, że pełnomocnictwo jest właściwe, skorzystaj z naszego WZORU.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć opiekun prawny albo kurator.

W każdej chwili możesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL.

Można dokonać  wyłącznie osobiście  (brak możliwości przez pełnomocnika).

Opłaty

Zastrzeżenie nr PESEL jest bezpłatne.

W przypadku zastrzeżenia nr PESEL przez pełnomocnika opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa. Jeśli pełnomocnikiem są rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwa lub małżonek złożenie pełnomocnictwa jest bezpłatne.

Podstawa prawna

Obowiązek informacyjny Treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych została zamieszczona TUTAJ.

Szczegółowe informacje:
Urząd Gminy Mełgiew
ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew
Pokój 105, tel. 81/ 460 57 14

Dokumenty do pobrania znajdziesz TU.

Poprzedni wpis CIEPŁE MIESZKANIE – ANKIETA

realizacja: ibif.pl

Skip to content